Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Thanh Mai - Thanh Chương - Nghệ An.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  QĐ ban hành quy chế tổ tư vấn học đường năm 2018 - 2019

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Thcs Thanh Mai
  Ngày gửi: 14h:53' 01-11-2018
  Dung lượng: 99.5 KB
  Số lượt tải: 733
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG THCS THANH MAI
  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  
  
  
  
  Số: 164 /QĐ-THCS
  Thanh Mai, ngày 23 tháng 10 năm 2018
  
  
  QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ tư vấn học đường HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THANH MAI
  Căn cứ thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
  Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 về Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông;
  Công văn số 1568/SGDĐT-CTTT ngày 17/8/2018 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc triển khai công tác tư vấn tâm lý trong trường phổ thông.
  Căn cứ Quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn học đường Trường THCS Thanh Mai năm học 2018 – 2019.
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1: Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ tư vấn tâm lý học sinh (gọi tắt là Tư vấn học đường - TVHĐ) Trường THCS Thanh Mai (Quy chế kèm theo QĐ này)
  Điều 2: Căn cứ Quy chế hoạt động của Tổ tư vấn học đường Trường THCS Thanh Mai, Tổ TVHĐ xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện quy chế và kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt.
  Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể tử ngày ký.
  Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn, kế toán nhà trường, các ông bà có tên trong Tổ TVHĐ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
  Nơi nhận:
  HIỆU TRƯỞNG
  
  - Như điều 3;

  
  - Phòng GD t/ch (b/c);
  - Website;
  
  
  - Lưu: TVHĐ, VT.
  Võ Đình Nho
  
  
   

  PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG THCS THANH MAI
  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  
  
  
  
  
  Thanh Mai, ngày 23 tháng 10 năm 2018
  
   QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
  Của Tổ tư vấn học đường TRƯỜNG THCS THANH MAI
  (Kèm theo Quyết định số: 164 /QĐ-THCS  ngày 23/10/2018 của Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Mai về việc ban hành quy chế hoạt động của Tổ tư vấn học đường)
  Căn cứ Quyết định số: 163/QĐ-THCS ngày 23/10/2018 về việc thành lập Tổ tư vấn học đường Trường THCS Thanh Mai, nhà trường ban hành Quy chế hoạt động của Tổ tư vấn học đường (TVHĐ) như sau:
  CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng cho công tác tư vấn tâm lý cho học sinh tại Trường THCS Thanh Mai
  Điều 2. Quan điểm, nguyên tắc:
  1. Tư vấn cho học sinh là một hoạt động chuyên môn của các giáo viên tư vấn trường học nhằm mục đích hỗ trợ và can thiệp đối với những học sinh đang gặp phải những khó khăn trong đời sống tâm lý. Bao gồm những khó khăn về xúc cảm, tình cảm, tâm lý, tinh thần trong đời sống hàng ngày, trong hành vi ứng xử, quan hệ bạn bè, thầy cô, gia đình, trong học tập, định hướng nghề nghiệp…Qua đó, giúp học sinh tìm được hướng giải quyết phù hợp và giúp ổn định đời sống tâm lý để có thể đạt được sự phát triển cao nhất và hiệu quả nhất trong suốt quá trình học tập tại trường.
  2. Công tác tư vấn trường học là hoạt động cần thiết nhằm hỗ trợ học sinh giải quyết các khó khăn trong đời sống tâm lý một cách hiệu quả đồng thời cũng giúp phòng ngừa một cách hiệu quả và kịp thời những tác động tiêu cực có thể gây bất ổn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và học tập của học sinh. Công tác tư vấn trường học cũng là một nhân tố góp phần xây dựng môi trường “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
  3. Công tác tư vấn học đường là trách nhiệm của nhà trường, bao gồm cấp Chi bộ Đảng, Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, Ban đại diện CMHS, … Trong đó, tổ TVHĐ đóng vai trò chủ đạo và chủ động trong mối tương quan hỗ trợ và hợp tác với các lực lượng khác trong trường học, cụ thể là với giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên.
  4. Tôn trọng và bảo mật cho người được tư vấn.
  CHƯƠNG II. CÁN BỘ, GIÁO VIÊN LÀM CÔNG TÁC TƯ VẤN
  Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên tư vấn:
  1. Có tinh thần yêu nước, trung thành với
   
  Gửi ý kiến